0347276739

Dầu xoa bóp Bình An có 2 loại:

Dầu Bình An loại nhỏ:

Dầu xoa bóp Bình An loại nhỏ là chai thủy tinh
Giá bán: 19.000 đ/chai

LH: 02838122009 (cô Ngà) – 0347276739 (Minh)

dầu xoa bóp bình an nhỏ
dầu xoa bóp bình an nhỏ

Thuốc xoa bóp Bình An lớn:

Dầu xoa bóp Bình An loại lớn được làm bằng nhựa
Giá bán: 190.000 đ/chai

LH: 02838122009 (cô Ngà) – 0347276739 (Minh)

dầu xoa bóp xương khớp bình an lớn
dầu xoa bóp xương khớp bình an lớn